Årsmøte UL Sambygdingen 22. januar 2024 kl. 1900

Takk til alle som deltok på årsmøtet 22. januar og bidro til at det blei et godt, og konstruktivt møte.

Referatet frå årsmøte, de nye vedtektene er lagt ut.

Vedtekter UL Sambygdingen

Referat frå årsmøte 22. januar 2024